Contact No: +91-8826373757 | +91-8826859373 | 011-25052216
Email: rakesh.its@gmail.com | editor@innovativepublication.com

Reviewer-Board of International Journal of Oral Health Dentistry


Reviewer Board 2018

Editor-in-Chief

 Dr. Himanshu Aeran
Seema Dental College & Hospital, Rishikesh, Uttarakhand

Dr. Afaf Zia

Dr. Amit Goel

Dr. Vivek Govila

Dr. Anamika Sharma

Dr. Rashmi Paramashivaiah

Dr. Pooja Palwankar

Dr. Rohit Chopra

Dr. Jai Prakash Mongia

Dr. Mayuresh Jaganath Baheti

Dr. Ajit J. Kalia

Dr. Puja Khanna

Dr. PP Biswas

Dr. Nafis Ahmad

Dr. Kaushal Kishor Agrawal

Dr. Varun Kumar

Dr. Jyotsna Seth

Dr. Shashyank Uniyal

Dr. Akansha Nautiyal

Dr. Aman Chowdhry

Dr. Diksha Singh

Dr. Harish Kumar Mehrotra

Dr. Parikshit Sharma

Dr. Achla Bharti

Dr. Gokul Sridharan

Dr. Prabhpreet Kaur

Dr. Umesh Kumar

Dr. Baljeet Kumar

Dr. Abhinav Misra

Dr. Vineeta Nikhil

Dr. Akhilanand Chaurasia

Dr. Diva Siddharth Shah

Dr. Basavaraj T. Bhagawati

Dr. Shalu Rai

Dr. Ashok L.

Dr. Sujatha GP

Dr. Karan Arora

Dr. Ghousia Begum S

Dr. Abhay Agarwal

Dr. Sukhdeep Singh

Dr. Surinder Pal Singh

Dr. Amit Agarwal

Dr. Puneet Kalra

Dr. Nisha Sharoff Ashwin

Dr. Gauri Mishra

Dr. Gokul Sridharan

Dr. Anil Kumar Chandna

Dr. Anjani Kumar Pathak

Dr. Amina Sultan