Contact No: +91-8826373757 | +91-8826859373 | 011-25052216
Email: rakesh.its@gmail.com | editor@innovativepublication.com

Reviewer-Board of International Journal of Pharmaceutical Chemistry and Analysis


Reviewer Board 2018

 Editor-in-Chief
Dr. Pravin Onkar Patil
(H R Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research – Maharashtra) 

 

Dr. Ravindra G. Mali

Dr. Vinay Kumar 

Dr. KK Sivakumar 

Dr. R. Venkata Nadh 

Mr. Shivsharan Basavaraj Dhadde
 
Ms. Shrutika Dipesh Patil 

Dr. Basu Venkateswara Reddy 

Ms. Monika Laxman Jadhav 

Dr. Amit G. Nerkar

Dr. Ritesh P. Bhole 

Mrs. Deepali M. Gangrade 

Dr. AD Shinde 

Mr. M Kannadasan
 
Dr. Rajkumari 

Dr. Kalpeshkumar Narottambhai Patel 

Dr. Ujjwal Sahoo 

Dr. Suresh Jain 

Dr. K. Padmavathy
 
Dr. Manisha Jindal